OBCHOD S POHLEDÁVKAMI Po dohodě s klienty jsme schopni pohledávky, zejména ty exekučně vymáhané odkoupit od původního věřitele a nastavit nový způsob jejich řešení/refinancování. Obvykle, coby noví nabyvatelé pohledávky, věříme, že nejschůdnějším způsobem řešení pohledávek je společná domluva a dialog vedoucí k uspokojení potřeb všech stran dle Vaší objednávky. Předpokládáme, že jednou z Vašich priorit je kromě vyřešení dluhů také zachování Vašeho majetku. Právě tak věříme, že se vhodné cesty najdou, pokud se budeme v této neutěšené situaci chovat tak, aby mohli být všichni spokojení, zachováme si vzájemnou úctu a projevíme si zdvořilost, které se podle všeho v dnešní době ve vztahu mezi dlužníkem a věřitelem velmi šetří. Obvykle se tyto služby používají zejména, pokud klient potřebuje zastavit exekuci, která je proti němu vedená, ale nemůže si dovolit jednorázovou úhradu svého dluhu.